CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI QUẾ

  • Trụ sở 1: Trà Xuân, Trà Bồng, Quảng Ngãi
  • Trụ sở 2: Trà Sơn, Trà Bồng, Quảng Ngãi
  • Showroom 1: 52 Lê Khiết, TP Quảng Ngãi
  • Showroom 2: 134 Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi
  • Số điện thoại: 0935.575.608 – (Mr. Mến) – 0984.111.113 (Mr. Toản)
  • Mail: thegioique@gmail.com